چرتکه مربی ۵مهره ای ۱۳ستونه مخصوص محاسبات ذهنی ریاضی با چرتکه درجه ۱

حراج چرتکهمربی ۵مهره ای چرتکه مربی ۱۳ستونه مخصوص محاسبات ذهنی ریاضی با چرتکه درجه۱ *توسط آکادمی چرتکه رهام (بزرگترین تولید کننده و فروشنده چرتکه در سراسر کشور.) *با ظرفیت تولید…

چرتکه سوروبان ژاپن ۱۷ ستونه ساخت ایران

حراج چرتکه دانش آموزی ۵مهره ای ۱۷ستونه مخصوص محاسبات ذهنی ریاضی با چرتکه در رنگ های متنوع. *توسط آکادمی چرتکه رهام (بزرگترین تولید کننده و فروشنده چرتکه در سراسر کشور.)…

۲۹ مقام قهرمانی در مسابقات جهانی ۲۰۱۹ ترکیه-آنتالیا

دانش آموزان نخبه آکادمی چرتکه رهام موفق به کسب ۲۹ مقام قهرمانی در مسابقات جهانی محاسبات ذهنی ریاضی با چرتکه  ۲۰۱۹ ترکیه شد. مهندس ابراهیم ممبینی مدیرعامل آکادمی چرتکه رهام…